Welkom op Healing
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
 
  

  

 

 

 

              Mijn Forum
    

Celia Fenn- Aartsengel Michael

“De Frequentie van Goud”

Dec.2013/Jan.2014

Solar Wings Celia Fenn Aartsengel Michael  De Frequentie van Goud  Dec.2013/Jan.2014

Geliefde Familie van het Licht, in deze maand van december 2013 overgaand in januari 2014, maakt jullie Aarde belangrijke verschuivingen en aanpassingen in Frequentie terwijl het begint om de Frequentie van de Gouden Straal te verankeren. De Zon heeft geholpen met deze frequentieverschuiving, en de intense Zonne activiteit van de laatste zes maanden heeft geholpen bij het herijken van de frequentie van de Aarde en het toestaan van deze nieuwe frequentie om zich te settelen en te verankeren. Geliefde Familie, wij weten hoe moeilijk dit voor jullie geweest is. Als Familie van het Licht, moesten jullie eraan werken om het Licht vast te houden, ondanks de uitdagingen waarmee jullie op vele niveaus geconfronteerd werden. Nu, in deze maand van december, voltooien jullie het werk van 2013 en beginnen aan een nieuw pad van Manifestatie en Overvloed. In deze boodschap zullen wij eerst de verschuiving van 2013 naar 2014 bespreken, en de krachtige energie van de 12/12 en de Zonnewende, en dan zullen wij kijken naar de binnenkomende energieën van 2014 en de rol van de Kristal Kinderen die nu jonge volwassenen worden.

2013 : Het Jaar van de Transcenderende Dualiteit

angels light christmas 1 240x231 Celia Fenn Aartsengel Michael  De Frequentie van Goud  Dec.2013/Jan.2014

De Aarde verschoof naar Haar 5de Dimensionale tijdlijn in de maand december van 2011. In december van 2012, begon de Aarde aan Haar Nieuwe Cyclus van de Tijd als de “Nieuwe Aarde,” en nu in december van 2013 zal jullie de kans gegeven worden om in jullie Meesterschap van Licht te treden door de dualiteit in jullie leven te transcenderen en de Gouden Straal van het Kosmische Christus Bewustzijn te verankeren.Dit is het waarom dat het zo een moeilijk jaar voor zovelen van jullie geweest is. Op ieder niveau en op ieder moment werd aan jullie gevraagd om keuzes in jullie levens te maken. Zal je op de oude manieren van de dualiteit reageren, of zal je dit transcenderen en ervoor kiezen om een pad van verzoening, mededogen en liefde te vinden. Voor velen van jullie, is dit nieuwe pad moeilijk geweest, want het pad van liefde begint vaak met zelfliefde en met het leren om “nee” te zeggen wanneer dat noodzakelijk is. Zovelen van jullie moesten leren om ruimte voor jullie zelf te maken en “nee” te zeggen tegen dingen die niet langer voor jullie werkten of misschien nooit echt voor jullie gewerkt hebben.

Dit is oncomfortabel geweest terwijl jullie langzaam geleerd hebben om de dualiteit en het conflict te transcenderen en in/naar de frequentie van integratie en complementariteit te stijgen. Jullie moesten leren om keuzes te maken en om verantwoordelijk te zijn voor deze keuzes als waarachtige Strijders van het Licht. Maar, de beloningen zijn ook groot geweest. Terwijl jullie in jullie zelf gereikt hebben, in jullie harten en zielen, en in de liefde, hebben jullie ook de pijn en het lijden getranscendeerd en verhuisden jullie in/naar Vreugde en Vreedzaamheid. De lange reis van vele levens nadert diens einde terwijl jullie je beginnen aan te passen en te settelen in de Frequentie van Goud en het Christus Bewustzijn. Dit is een plaats van Harmonie, Eenheid en Vreedzaamheid, een plaats van Overvloed en Vreugde. Het is de frequentie van weten dat alles mogelijk en waarschijnlijk is, en dat je bekrachtigd bent om het leven dat je wenst te creëren.

De Gouden Golf van 12/12 en 21/12

De definitieve “verschuiving” in/naar de Gouden Frequentie wordt bekrachtigd door een Golf van Gouden Licht. Dit begint met het 12/12 portaal en zal het toppunt bereiken op 21/12 met de december Zonnewende. In deze tien dagen, zal het Licht doorgaan te stijgen en jullie zullen zeker de effecten op alle niveaus van jullie wezen voelen. Je mag je gevuld met Vreugde en Licht voelen. Echter, je mag je ook vreemd en oncomfortabel in jouw lichaam voelen. Jouw cellen trillen op een versnelde frequentie, en je mag wederom bij jezelf gewaarworden dat je “ascentie symptomen” ervaart die jou je fysiek en emotioneel oncomfortabel laten voelen.evolution Celia Fenn Aartsengel Michael  De Frequentie van Goud  Dec.2013/Jan.2014 Dit proces zal het toppunt bereiken of pieken op de 21ste december met de Zonnewende, wanneer de energieën van Hernieuwing en Hergeboorte het sterkst zullen zijn. De Aarde zal uitlijnen met het Galactische Centrum en een sterke golf van Diamanten Licht zal ook helpen om de Frequentie van de Planeet te verhogen. Dan, vanaf de 21ste naar de 31ste december, zal de Aarde de nieuwe frequenties integreren. Dit mag ook een vluchtige tijd zijn aangezien de Nieuwe Energieën en de Gouden Frequentie verankerd worden in de Aarde Rasters. Dan, eindelijk, op 1 januari 2014, zal het proces voltooid zijn.

De Binnenkomende Energieën van 2014 en de Rol van de Kristal Kinderen

Kinderen Celia Fenn Aartsengel Michael  De Frequentie van Goud  Dec.2013/Jan.2014

In 2014, zal de Aarde verankerd zijn in de Vijfde dimensie en zal op de frequentie trillen van de Gouden Straal van het Christus Bewustzijn. Deze frequentie van het Christus Bewustzijn zal op de Aarde een krachtige golf van ontwaking initiëren. Mensen zullen in een zeer snel tempo ontwaken, en je zult veel werk te doen hebben om hen in dit proces te begeleiden en te helpen als dat jouw missie is. Echter, jullie zullen ook gewaarworden dat diegenen die hun frequentie niet kunnen verhogen naar de Gouden Frequentie in/naar stress en ongerustheid en wanhoop zullen vervallen, en alleen in staat zullen zijn om de chaos en desintegratie van het oude energetische raster te zien. Maar, Geliefde Familie, jullie zullen krachtige helpers in dit jaar hebben, niet alleen in de Engelachtige Rijken, maar ook in de Kristal Kinderen die naar de Aarde kwamen met de uitdrukkelijke missie van het verankeren van het Christus Bewustzijn op de Planeet. De eerste Kristal Kinderen begonnen op de Aarde te arriveren in de vroege 1990er jaren, en deze wezens bewegen zich nu in/naar hun vroege twintiger jaren. Zij kwamen met hun Lichtlichamen volledige “bekabeld” en gereed om het Christus Bewustzijnsenergie en de Gouden Frequentie te accepteren. In 2014, zullen zijn “aanknippen” en meehelpen om de frequentie te verhogen en de Gouden Straal op de Aarde te verankeren. Deze Kristal Wezens zijn krachtige Strijders van het Hart, en zij werden voor dit moment geboren! Zij zijn jonge mannen en vrouwen die gereed zijn om naar voren te treden en hun Licht op de Aarde te laten stralen. En dus, Geliefde Familie van het Licht, zal 2014 het jaar zijn waarin de Gouden Frequentie op de Aarde verankerd wordt, het Diamanten Licht ontvangen wordt en de Kristal Ontwaking zich voor zal doen. Deze zijn inderdaad opwindende tijden voor jullie allemaal! Wij wensen jullie veel Vreugde en Licht in deze stralende tijden van het Licht!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2013-14 Celia Fenn and Starchild http://www.starchildglobal.com/

 

http://www.nieuwetijdskind.com/celia-fenn-aartsengel-michael-dec-2013-jan-2014/

Reacties
 
Het kenmerk van helende relaties is dat de partners elkaar in hun heelheid, hun eigenheid respecteren en geen pogingen doen de ander te veranderen (Jeshua)
 
Lees meer...   (1 reactie)

Drievoudige getallen

door Dr. Doreen Virtue
Uit haar boek HEALING WITH THE ANGELS

Nu, er is een korte uitleg over de getallenreeks die de engelen gebruiken om met ons te communiceren:

Wanneer je de getallenreeks 111 of 1111 ziet upduiken is het een groot teken van een gouden kans. Beide reeksen betekenen dat zich een "doorgang" geopend heeft waarin je intenties en doelen zich uiterst snel zullen manifesteren. De Engelen hebben mij geleerd me op mijn gedachten en intenties te concentreren wanneer ik 111 of 1111 zie, het is bijna zoals een wens maken wanneer je een taart met kaarsen wordt gepresenteerd.

Bovendien kun je opmerken dat er 1-en opduiken naast andere getallen. De andere getallen betekenen ook iets. Elke keer wanneer je het getal "4" naast 1-en ziet staan is het een teken dat de Engelen je proberen te helpen je hartenwens te manifesteren. Bijvoorbeeld, 114, 411, etc. Vier enen - 1111 - wat samengeteld "4" maakt betekent dat de engelen willen dat je hen vraagt om mee betrokken te worden met de manifestatie, vooral wanneer de manifestatie deeluitmaakt van je levensdoel of dienstbaar zijn aan de wereld.

1-en naast 7-en betekent dat je groot geluk zult ervaren, synchroniciteit of wat sommige mensen "veel geluk" zouden noemen dat je zal leiden om je hartenwens te manifesteren. Een "9" naast de 1-en betekent dat je doel bijna voltooid is en/of dat je aan het einde van een fase in je leven gekomen bent (een deur die sluit en een andere gaat open). Een "3" naast de 1-en vraagt je om je doelen en verlangens aan Spirit over te dragen en om begeleiding te vragen over wat te manifesteren.

De Engelen trachten ons antwoorden en begeleiding te geven op zoveel manieren, en wanneer ze onze aandacht vragen met getallenreeksen is het een echt teken van hun liefde en kracht. Hoe meer je deze tekens opmerkt, hoe frequenter ze in je leven zullen opduiken. Eens je de betekenis van de tekens kent en eens je accepteert dat ze geen toevalligheden zijn maar doelbewuste gebeurtenissen, zul je zelfs van hechtere communicaties met je engelen genieten.

Doreen Virtue, Ph. D
Auteur: DIVINE GUIDANCE en ANGEL THERAPY
Drievoudige Getallen uitgelegd op het eind van dit boek.

- Vertaling: Ulla Mertens -

Lees meer...   (3 reacties)

Meester Getallen

door Ronna Herman

Een van de verschijnselen die zich in deze tijd voordoen om ons erop attent te maken dat wij leven met Spirit, een manier die onze gidsen en leraren gebruiken om ons bewust te maken van de energieën en de betekenis van getallen, is het verschijnen van 3 of meer dezelfde cijfers achter elkaar.

Onderstaande informatie is een verzameling uit verschillende bronnen en Lord Michael heeft die bevestigd. (Uit De toekomst is Nu – De gouden belofte 2 van Ronna Herman)

111:              Stroming van energie – Versterkt het niveau waarop jij op dat moment bent.

222 of 2222:  Verrijzenis- en ascensieproces.

333 of 3333:  Beslissingsgetal – Of het wijst je de weg naar een 999 fase van voltooiing, óf negatief, het brengt je in de 666 frequentie die je terugwerpt in de 3de dimensie.

444 of 4444:  Dit is een echt herrijzenisgetal – je hebt net een belangrijke fase voltooid.

555 of 5555:  Het ervaren van de energie of een niveau van Christusbewustzijn - Heel waardevol.

666 of 6666:  Materiële wereld – 3 Dimensionale frequentie – Dichtheid.

777:   Symboliseert de integratie van een bepaald deel van de 4 lagere lichamen met hogere spirituele frequenties binnen het rijk van de 3de dimensie of op het niveau waarop jij je fysieke werkelijkheid op Aarde manifesteert.

888:   Symboliseert oneindigheid – De gebundelde spiraal van de materie verenigd zich met het spirituele – Het naderen van de voltooiing van het ascensieproces via de energieën van 222 en 444.

999:   Symboliseert de 3 niveaus van de drie-eenheid – Voltooiing.

000:   Grote leegte – het ervaren van een nulzone – overschakelen of doorgaan naar een nieuw energieveld.

11:11:  Het begin van een heel nieuw niveau of fase van ontwikkeling – Een andere dimensie of frequentie van ervaring – Het opengaan van een portaal.

12:12:  Een kosmische verbinding – Een brug naar de toekomst – Duidt op een niveau van voltooiing of het naar een nieuw niveau in het initiatieproces gaan.


- Vertaling: Ulla Mertens -

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl