Welkom op Healing
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
 
  

  

 

 

 

              Mijn Forum
    
Helende en Spirituele Kracht van Bomen
Alle bomen hebben een specifieke energie die ze met ons kunnen delen. Sommige bomen
zijn duidelijk genezend, anderen bieden kracht, rust of een soort bruisende vitaliteit die ze aan
onze uitgeputte geestesgesteldheid kunnen afstaan. Bomen hebben namelijk machtige beschermgeesten, soms dryaden genoemd. Als je contact met deze beschermgeesten maakt en bereid bent om hun hulp in te roepen, kunnen ze je van kracht voorzien. Hieronder worden de helende en spirituele gaven van diverse inheemse boomsoorten besproken.

---- Contact maken met boomdryaden

De onderstaande methode om in contact te komen met de boomdryaden is overgenomen uit het boek 'Trees for healing' van Pamela Louise Chase en Jonathan Pawlik en gaat als volgt:

1. Wandel in een zo natuurlijk mogelijk bos.
2. Ontspan je lichaam en geest tijdens de wandeling en probeer het bos met zoveel mogelijk zintuigen waar te nemen.
3. Ontwikkel een gevoel van dankbaarheid voor alles wat je waarneemt.
4. Laat je intuïtief naar een bepaalde boom toe trekken en vraag deze boom toestemming om met hem te werken.
5. Verdiep het geestelijk contact met deze boom. Dit kan je bijvoorbeeld doen door je ademhaling rustiger en dieper te maken en te
    visualiseren dat je met de boom in- en uitademt.
6. Maak fysiek contact met de boom door hem bijvoorbeeld te omarmen of door met je rug tegen hem aan te gaan zitten.
7. Vraag de boomdryade om raad en vraag hem om zijn energie met je te delen. Daarbij kan je algemene vragen zoals: hoe kom ik meer in
    balans? Of je stelt een specifiekere vraag als: wat is de volgende stap in mijn geestelijke groeiproces? Ook kan je bijvoorbeeld vragen
    welke energetische kwaliteiten je moet affirmeren. Het antwoord dat je krijgt zal sterk worden gekleurd door de bedoeling die je met
    deze vragen hebt.
8. Bedank de boom en zijn dryade tenslotte voor de energie en hulp.


---- Energetische kwaliteiten
Verschillende boomsoorten hebben verschillende energetische kwaliteiten die weer op verschillende manieren kunnen worden aangeboord. Hieronder staan een aantal boomsoorten; lees welke waarvoor benadert kan worden.

  Els
De els heeft de bruisende energie van een vrolijk enthousiast kind. Zijn energie stimuleert en maakt blij. Met deze energie krijg je weer zin in het leven en zie je weer de mooie dingen om je heen. Als je depressief bent of in het verleden blijft steken maak dan contact met een els en voor je het weet ga je weer dansend en fluitend door het leven. Je kan ook in elke schoen een elzenblad leggen. Dan zullen de elfen je reis zegenen en word je minder gauw moe. Van elzenblad kan je ook een verkwikkende thee trekken.

  Notenboom
De energie van de notenboom vermindert twijfel en angst ten gevolge afwijkende meningen van anderen. Zijn kalme bevestigende uitstraling sterkt je in je eigen opvattingen over wat goed is voor jou. Het laat je beter naar je eigen innerlijke stem luisteren zodat je vrede hebt met je eigen beslissingen. Het strekt als het ware je zelfvertrouwen.
De affirmatie die bij de notenboom hoort is: 'Ik respecteer mijn eigen gevoelens en beslissingen en ik spreek vanuit mijn hart.'
In verband met de signatuurleer, waarin men de plant geneeskracht toeschrijft, wanneer hij op een lichaamsdeel lijkt, werd de okkernoot ook gebruikt. De gegroefde noot lijkt op de uiterlijke vorm van de hersenen. De schaal van de noot moest daarom ziekten van het hersenvlies en het hoofd zelf genezen. De kern van de noot moest hersenziekten bestrijden.

  Es
De energie van de es brengt je in contact me je ware zelf zodat je kunt uitvinden wat je echt belangrijk vindt in het leven. Ben je in verwarring en weet je niet meer precies wat je wilt roep dan de hulp van de es in. Bij de es hoort de affirmatie: 'Ik maak contact met mijn hoger zelf om duidelijke beslissingen te nemen.'
Volgens het volksgeloof kan een meisje een gevonden essenblad mee naar huis nemen en het 's avonds onder haar hoofdkussen leggen, dan zal ze zeker dromen van haar toekomstige echtgenoot.

  Beuk
De kwaliteit van de beukenergie is vooral verdraagzaamheid. Mensen die moeite hebben met verdraagzaamheid en mededogen zouden wat vaker contact moeten leggen met en hun heil zoeken bij de beuk. De affirmatie die bij deze boom hoort is: 'Ik erken dat vele paden tot wijsheid leiden en ik behandel anderen met begrip en tolerantie'.
Bij de Germanen was de beuk als boom gewijd aan Freya, de godin van het huwelijk en trouw. En nog steeds worden er veel hartjes en initialen in de beukenschors gesneden.

  Iep
De energie van de iep helpt je bij het vinden van een balans tussen eigen interesses en die van anderen. Vooral mensen die de behoeften van anderen boven hun eigen belangen laten prevaleren hebben baat bij deze boom. De bijbehorende affirmatie is: 'Ik ben trouw aan mijzelf en kom op voor mijn eiegen behoeften'. Volgens de volksmagie moet je stukjes schors en bladerenvan de iep in een amuletzakje doen om geroddel over jou of je vrienden stop te zetten.

   Treurwilg

De energie van de treurwilg maakt je emoties los en helpt je bij het verwerken van verdriet en verlies. De affirmatie voor de wilg luidt: 'Het Licht steunt mij altijd in mijn verdriet'. De wilg speelde ook een belangrijke rol in de volksgeneeskunde. Bij koorts moest men naar de boom gaan, drie knopen in een twijg leggen en zeggen:
   "Goe morgen, olde
     Ic geef oe de kolde (=koorts)
     Goe morgen, Olde."
Daarna zou de koorts zijn verdwenen. Bij tandpijn lichtte men eenvoudig een stukje schors op, spuugde eronder, maakte de bast weer dicht en de tandpijn was verdwenen. Het lelijke was wel dat als de boom werd geveld, de pijn weer bij de oorspronkelijke lijder terug kwam.
De bast van de wilg is ook een krachtige pijnstiller. Ik was de voorloper van de huidige aspirine.

  Den
De energie van de den helpt bij het relativeren van te veel zelfkritiek en te hoge verwachtingen. Mensen die depressief of boos zijn, omdat zij zichzelf veroordelen, of omdat zij zich schuldig voelen kunnen baat hebben bij de energie van de den.
De affirmatievoor de den is: 'Ik kom emotioneel weer in balans omdat ik mijn gevoel van schuld en falen los laat.'
Sommige boomgeesten van de den waren volgens het volksgeloof boosaardig en hadden er plezier in om de mensen te plagen en ziekte op hen af te sturen, speciaal jicht en reumatiek. Maar daar was een middel tegen, want wat de boom gestuurd had, kon hij ook weer terug nemen. Men moest drie vrijdagen achtereen, net na zonsondergang, op handen en knieën om de boom kruipen en daarbij zeggen: "Dennenboom, help mij, de jicht die plaagt mij". Na enige tijd zou de boom gaan verdorren en de jicht was verdwenen.

   Eik

De kwaliteiten van de eik kunnen je helpen bij de ontwikkeling van je innerlijke kracht. Als je
ongeduldig, depressief of pessimistisch wordt omdat het leven niet die wending neemt waarop
je hoopt, zoek dan steun bij de eik. Deze boomsoort zal ervoor zorgen dat je rustig en krachtig
door blijft gaan met de projecten die je voor ogen hebt.
In de volksmagie speelt de eik ook een grote rol. De eik was voor de druïden één van de negen
heilige bomen. Magische riten worden vaak uitgevoerd binnen een kring eiken en de krachtige maretak
groeit op deze bomen. De eikel is een vruchtbaarheidsnoot met een zeer krachtige uitstraling.
Het werd zowel meegedragen om zwanger te worden als om seksuele relaties te bevorderen. Hij wordt ook om de hals gedragen of gewoon in een zak meegevoerd om jong te blijven en om ziekten af te stoten.

  Berk
De kwaliteit van de berk helpt ons bij het aangaan van relaties. We leren anderen beter begrijpen en durven meer risico's te nemen op het terrein van relaties. Deze energie is heilzaam voor mensen die erg verlegen zijn of bang voor afwijzing. De bijbehorende affirmatie bij de berk is: 'Ik stel mij open voor een nieuwe relatie en vertrouw er op dat ik gesteund word in deze nieuwe relatie'.
In het volksgeloof was de berk de levensroede; een slag ermee bracht gezondheid, vruchtbaarheid en kracht. De takken werden al vroeg in het jaar in blad getrokken en met Pasen of Pinksteren versierde men er het huis en de stal mee. De takken werden daarna gedroogd en de blaadjes werden tot poeder vermalen. Dit poeder ging door het voedsel van het vee, want dan zouden de dieren het jaar niet ziek worden.

  Esdoorn
De kwaliteit van de esdoorn heeft vooral te maken met het geven en ontvangen van onvoorwaardelijke liefde. Mensen die zich teleurgesteld voelen in andere mensen zouden wat vaker contact moeten leggen met de esdoorndryaden. De affirmatie voor de esdoorn luidt: 'Ik waardeer jou en verheug me over jouw talenten'.
Het hout van de esdoorn wordt zeer gewaardeerd. Het is licht van kleur, heeft geen jaarringen en is hard. Veel van de volksnamen voor de esdoorn zoals 'luitenhout' en 'violenhout' zijn te danken aan het feit dat het hout van de esdoorn zeer geschikt is voor het vervaardigen van muziekinstrumenten.
 
Lees meer...   (3 reacties)

De Groene Man

 

Onze verre voorouders zeiden tegen hun moeder Aarde "We zijn de jouwe."
De moderne mens zei tegen de Natuur "Je bent van mij."
De Groene Man is teruggekeerd, als levend gezicht van de hele aarde, zodat we door zijn mond tegen het universum kunnen zeggen: "Wij zijn EEN."
- Anoniem.


 

Wie of wat is de Groene Man?

De Groene Man, beter bekend als the Green Man, wordt sinds vele eeuwen aangetroffen op allerlei plaatsen. Opvallend is dat het merendeel van die plaatsen een religieuze c.q. godsdienstige achtergrond of basis hebben.

De Groene Man komt voor in houtsnedes van voor C.E. (Common Era). Ook op de muren van paganistische tempels zijn schilderingen van hem gevonden. Vooral in de tijd dat het christendom op begon te komen werden er veel afbeeldingen van de Green Man gemaakt. Ze worden gevonden in kerken en kathedralen, in kloosters en andere heiligdommen. In de victoriaanse tijd werd het symbool zelfs als decoratief motief gebruikt.

Er wordt gespeculeerd dat de makers van de oude kerken, de mensen die in die tijd 'bekeerd' werden, toch nog een paganistisch hart hadden. Om die reden wilden ze een deel van hun eigen overtuiging vasthouden in het maken van beeltenissen van de Groene Man.

Het meest voorkomende beeld is een gezicht waarbij uit de openingen (mond, neus, oren en soms ook de ogen) bladeren en takken groeien.


groene vrouw

Wat betekent de Groene Man?

Er is geen geschreven informatie over hem. De naam dook voor het eerst op in 1939, toen Lady Raglan een verbinding legde tussen de met bladeren bedekte gezichten in engelse kerken, en de folkloristische verhalen over de Groene Man ("Jack in the Green").
De naam is blijven hangen, alhoewel de verbinding tot op heden nog steeds omstreden is.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de Groene Man vroeger stond voor de wedergeboorte, de regeneratie. Tegenwoordig wordt hij "gekoppeld" aan onder andere de Levensboom, en wordt het beeld door diverse organisaties als symbool gebruikt voor steun aan en behoud van de natuur.

Alleen een Groene Man?

Nee, zeker niet. Alhoewel de Groene Man vaker gezien wordt, zijn er ook Groene Vrouwen gevonden. De Groene Man en de Groene Vrouw staan voor een archetype. Zij belichamen alle aspecten van de natuur. Mannelijk en vrouwelijk, hard en zacht, vriendelijk en agressief. Deze dingen zijn ook weer terug te vinden op de diverse afbeeldingen van de Groene Man en Vrouw. Wijsheid, spot, vreugde en verdriet, al deze emoties horen erbij.
Voorbeelden van Groene Vrouwen zijn onder andere de godinnen Diana en Artemis. Artemis is altijd gezien als een wezen uit het bos. De Dryaden, de nimfen die in bomen wonen, zijn ook duidelijk Groen van kleur, dus zijn ook zij Groene Vrouwen.
In Italië zijn het de silvani, in Zweden zijn het de swor skogsfru, van voren prachtig mooi, van achteren enkel bast en hol.

De Groene Man in de wereld.

De Groene Man is niet enkel een europees verschijnsel. Ook in Amerika zijn op verschillende plaatsen afbeeldingen en beeltenissen van de Groene Man (en Vrouw) gevonden.
Maar niet enkel in de westerse wereld is de Groene Man bekend. Ook in het verre Oosten, India bijvoorbeeld, zijn op diverse tempels afbeeldingen van de Groene Man ontdekt.

groene vrouw

Aspecten van de Groene Man.

De Groene Man wordt niet overal gezien als een op zichzelf staand archetype of 'persoon'.

Er zijn dus heel veel oorspronkelijke associaties te vinden met de Groene Man. En deze voorbeelden geven ook al een hoop verschillende aspecten aan van de natuur. Aspecten die in alles en iedereen voorkomen.

De Groene Man nu.

De Groene Man in het moderne leven is niet altijd even duidelijk te herkennen. Veel mensen zijn bezig met zijn aanwezigheid zonder het te weten. Net als zovele andere dingen is de kennis van de Groene Man ondergesneeuwd in een maatschappij die meer op kunstmatige manieren van leven is ingesteld.

Allerlei bewegingen en instellingen die zich sterk maken voor de natuur en het behoud hiervan zijn in feite afgezanten van de Groene Man. Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace zijn voorbeelden hiervan. En ook hierin is weer goed te zien dat de diverse groeperingen gebruik maken van verschillende manieren om de natuur te helpen. Kleinschalig, grootschalig, al dan niet met gebruik van harde middelen.

De Groene Man voor mij.

De Groene Man 'achtervolgt' me al geruime tijd. Telkens weer liep ik tegen connecties met hem aan. Opvallend is dat dit eigenlijk vrij consequent gelijk liep met de momenten dat ik tegen Druïdisme aanliep.
De Groene Man staat voor mij voor het alomtegenwoordige van de natuur. De kracht die daar verborgen ligt. Heel herkenbaar en toch niet direct te zien. Het vereist een bepaalde instelling, een mentaliteit, om hem te herkennen, te voelen. Of dat te leren is weet ik niet. Volgens mij is het belangrijk dat er van binnen iets speciaals in de mens aanwezig is, iets dat gevoelig is voor de kracht van de Groene Man en de Groene Vrouw. Helaas komt die eigenschap bij veel te weinig mensen naar voren, tegenwoordig.

Als ik in een bos of een ander natuurgebied de Groene Man tegenkom, dan geeft me dat een gevoel van rust, vrede en kracht.

Bronnen.

In mijn zoektocht naar de Groene Man heb ik veel informatie gevonden.
* Een goed boek is "The Spirit of the Green Man", van Mary Neasham. ISBN 0-9542963-7-0
* Het boekje "The Green Man" (the Pitkin Guide). ISBN 1-84165-045-5.
* Het boek "Greenmantle", van Charles de Ling. ISBN 0-330-31111-5.

De volgende websites geven ook heel wat informatie en inspiratie:

Lees meer...   (5 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl