Welkom op Healing
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
 
  

  

 

 

 

              Mijn Forum
    
Lightarian Reiki
 
Tijdens deze spannende en uitdagende tijden van transformatie op aarde,zijn velen van ons hier om te leren en te groeien door de ervaring als mens, met onze fysieke 'beperkingen'en met "dualiteit" en "macht" als hoofdthema's. Ter voorbereiding op het brengen van meer licht in deze wereld, worden we geholpen door een groeiend aantal spirituele leraren, helers, communicators en visionairs, met als uiteindelijk doel om het wereldwijde, menselijke ascentieproces (transformatieproces) dat in gang is gezet te ondersteunen. Vanuit het Lightarian perspectief, is persoonlijke ascentie of transformatie een proces van innerlijke spirituele ontwikkeling. Het verhogen van je persoonlijke vibratie cq trilling speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Met het woord Lightarian wordt een individu aangeduid die etherische (licht) energieën gebruikt voor doelen als zelfbekrachtiging, reiniging, heling, activatie en manifestatie. Een Lightarian ziet licht als de altijd aanwezige etherische energie die zich manifesteert in alle vormen en structuren die wij ervaren. Alles is opgebouwd uit licht (etherische energie), inclusief het fysieke, zoals onze lichamen. Deze holistische kijk op licht stelt ons in staat om beter te begrijpen dat alle niveaus van onze subtiele lichamen en ons fysieke lichaam zullen veranderen en evolueren gebaseerd op het werk dat we doen ten behoeve van zelfbekrachtiging, reiniging, heling, activatie en manifestatie. Een Lightarian zijn betekent dat je bewust betrokken bent bij het proces van innerlijke ontwikkeling en toegewijd bent om deze spirituele principes in je leven toe te passen. Door bewust te werken aan je eigen spirituele ontwikkeling en het verhogen van jouw trilling, zul je een grotere bijdrage kunnen leveren aan het transformatieproces van de mensheid.

 
 
Lightarian Reiki

Lightarian Reikiis een unieke, uitgebreide vorm van Reiki, aangaande 6 hogere vibratie-banden (frequentie-bereiken) van Reiki-energie. Dankzij het channeling-proces hebben we ontdekt dat er acht vibratie-banden bestaan van de helende energie van Reiki. En dat de vibratie (trilling, frequentie) van ieder van hen op progressieve wijze toeneemt, naarmate je in hogere banden terecht komt. Lightarian Reiki bezet de bovenste zes banden.

Gedurende deze opwindende transformationele tijden, worden de hogere banden van Reiki opnieuw geïntroduceerd om de mensen te assisteren met hun voorbereiding op hun persoonlijke ‘ascentie’ naar de hogere vibratie-niveaus. Afstemming op iedere Lightarian Reiki-band neemt je in toenemende mate mee naar hogere vibratie-niveaus.

 

Lightarian Reiki helpt je om jouw heling te versnellen, jouw ‘vibratie’ te verhogen en je zo te prepareren voor de Nieuwe Tijd om de ‘nieuwe menselijke soort’ te worden. De nadruk van het Lightarian Reiki Systeem ligt op eenvoud en gebruik maken van de kracht van heldere, gefocusseerde intentie.

Lightarian Reiki

Bij Lightarian Modaliteiten (modulen) praten we eigenlijk niet meer over cursussen. Aangezien Usui Reiki Master een voorwaarde is, mogen alle Reiki-basisprincipes, -technieken en -toepassingen als bekend worden verondersteld. Een belangrijk verschil voor velen die de Westerse Usui Reiki benadering (Usui Shiki Ryoho) hanteren, is dat Lightarian primair werkt met focus en intentie (zoals bij Usui Reiki Ryoho - Japanse Usui Reiki benadering), in plaats van met technieken, handposities, symbolen en mantra's.

 

Er zijn - voor zover nu bekend - acht Reiki vibratie- cq energie-banden.

De eerste band word ingenomen door energieën welke wij kennen als Usui Reiki (Master / Teacher niveau), of daarmee gelijkgestelde energetische systemen (zoals bijvoorbeeld Essential Reiki, Seichim en Tera Mai Seichem).

De Tweede band wordt ingenomen door de energie die wij kennen als Karuna Reiki® en de Lightarian Buddhic Boost™.

De Lightarian Buddhic Boost is een overbruggingsenergie, waarmee, door een eenvoudige en doeltreffende afstemming, het energetische gat tussen de eerste band en de derde band (het eerste niveau van Lightarian Reiki) wordt gedicht. De Buddhic Boost is dus ideaal voor personen die reeds Usui Reiki Master zijn, maar geen Karuna Reiki Master.

 

Daar boven zijn nog zes vibratie-banden (hogere frequenties), die van Lightarian Reiki.

Deze worden doorgegeven en geleerd in vier niveaus ('levels'), waarbij de banden I & II en V & VI samen gegroepeerd zijn.

 

De meerderheid van principes en de filosofie van Lightarian Reiki wordt verstrekt in de training van Level I & II, van waaruit men zich verder voorbereid op de ontvangst van de eenvoudige afstemmingen op de hogere Levels van Lightarian Reiki III, IV en V & VI. De minimale wachttijd tussen de ontvangst van de vier Lightarian Reiki Levels van Afstemming is 30 dagen. Omdat Lightarian Reiki de bovenste zes van de acht Reiki energiebanden beslaat, zal iemand die de Lightarian Reiki Training wil volgen eerst de eerste twee banden van de energieën  leren.

Reacties
Genezing en uw zielereis

Sommige mensen moet duidelijk worden gemaakt of hun ziekte bevorderlijk is voor hun zielereis of deze misschien onderbreekt of ondermijnt. Spirituele genezing schept klaarheid voor hen die met dit soort dilemma's worstelen.

 
Uw leven lang absorbeert en genereert u energieën of onderhoudt er een wisselwerking mee op alle ervaringsniveaus waarmee u in verbinding staat. Verreweg het grootste deel van de tijd bent u zich alleen bewust van uw fysieke ervaringen.

Dit is een soort veiligheidsklep die ervoor zorgt dat u niet in verwarring of van slag raakt doordat u met meer dan één niveau van psychische materie tegelijk te maken hebt. Het proces begint in de onstoffelijke niveaus en de energieën verplaatsen zich door de reeks lichamen tot ze het etherische lichaam bereiken.

Iedere emotionele of mentale stoornis die u in het leven hebt ervaren vormt een belemmering of 'blokkade' voor deze energiestromen die in uw etherisch lichaam wordt geregistreerd. Dit beïnvloedt de energieën van de stoffelijke wereld en is dan ook rechtstreeks van invloed op uw gezondheid.

De wellicht belangrijkste implicatie van dit proces is dat, tegen de tijd dat er zich in uw fysieke lichaam symptomen openbaren, er op de fijn- en onstoffelijke niveaus van uw wezen al het een en ander verkeerd is gegaan. Om die reden richt de genezer zich eerst op die aspecten van uw wezen. Iedere ziel is uniek en ieder van ons komt naar de aarde om hier een taak uit te voeren.

Genezers werken niet alleen aan het elimineren van ziekte en verstoringen van de energiebalans, maar helpen hun cliënten ook bij de uitvoering van hun taak op aarde en het opheffen van de tekortkomingen van de persoonlijkheid aan de hand van de behoeften van het hogere Zelf.

Dit betekent dat de genezer, ongeacht de soort van aandoening waaraan de patiënt lijdt, de genezende energieën ook altijd richt op de geestelijke aspecten en de persoonlijkheid van het individu.

Aangezien we met de ziel te maken hebben, wordt de genezende brug geslagen met het hogere Zelf van betrokkene, in het vertrouwen dat het hogere Zelf weet hoe het de toegevoerde energieën het beste kan gebruiken tegen de zich manifesterende aandoening en de aandoeningen die misschien nog niet manifest zijn.

Sommige mensen moet duidelijk worden gemaakt of hun ziekte bevorderlijk is voor hun zielereis of deze misschien onderbreekt of ondermijnt. Spirituele genezing schept klaarheid voor hen die met dit soort dilemma's worstelen.

Tegelijkertijd is het geneesproces op zachte maar indringende manier werkzaam aan het veranderen van de geesteshouding, het wekken van inzicht en het creëren van de kracht en vrede van aanvaarding, naast het bevorderen van de genezing van het fysieke lichaam.

Zoals gezegd zijn er drie redenen waarom een ziel op een bepaald bestaansniveau vertoeft: ervaren, leren en zichzelf tot expressie brengen. Mensen zijn als onderdeel van hun reis op zoek naar genezing, en de aandoening die zich bij hen openbaart is een afspiegeling van een of meer van deze drie aspecten.

Ziekte kan dus een noodzakelijk bestanddeel van iemands ervaringen, leertaak of zelfexpressie zijn. Anderen moeten om dezelfde redenen gaan beseffen dat gezondheid een noodzakelijk bestanddeel is van hun ervaringen, in plaats van de ziekte of aandoening die ze zichzelf laten doormaken.

Voor de persoonlijkheid is dit misschien wat moeilijk te aanvaarden, maar al deze dingen zijn bedoeld om de ziel te helpen haar bestemming te bereiken.

Fragment uit: Helende Krachten

Auteur: Jack Angelo

Uitgever: Ankh-Hermes.nl
Lees meer...
 Titel

Het pad van involutie en het pad van evolutie

- Inleiding -

Dit is niet meer dan een ruwe schets van onze reis. Het ware reisverhaal gaat over de avonturen die u onderweg hebt beleefd en die u nog zult beleven

- Tekst -

Van de bron van al het bestaande, bekend als God, gingen energiestromen uit. De onderlinge wisselwerking van deze energieën leidde tot het ontstaan van materie en uiteenlopende ervarings- of bestaansniveaus in verschillende universa.

In deze schepping werd de menselijke ziel of goddelijke vonk geprojecteerd op een reis om ervaringen op te doen, kennis te vergaren en God tot expressie te brengen. In de eerste fase van deze reis zijn we door allerlei bestaansniveaus afgedaald naar het stoffelijke niveau op aarde. Dit noemen we het involutiepad.

Vanuit dit aardse bestaansniveau ondernemen we de terugreis, het evolutiepad (zie bovenstaande afbeelding). Iedere ervaring die we opdoen is ogenblikkelijk bekend aan de bron, via het bewustzijnsnetwerk. Dit is niet meer dan een ruwe schets van onze reis. Het ware reisverhaal gaat over de avonturen die u onderweg hebt beleefd en die u nog zult beleven. Uw verhaal begon toen u van huis ging (de bron verliet).

U voelt zich hier op aarde misschien erg ver van huis; misschien wordt u juist hier met uw grootste opgave of uitdaging geconfronteerd. Zodra de ziel het stoffelijke bestaansniveau binnengaat, wordt zij zich bewust van een gevoel van afzondering dat nog wordt geaccentueerd door de beperkingen van het stoffelijk lichaam.

Zo voorziet het aardse niveau in unieke leersituaties voor de ziel. De schijnbare afgezonderdheid van andere mensen en andere levensvormen moedigt ons bijvoorbeeld aan tot het ontwikkelen van een individuele persoonlijkheid: het ego. Wij zijn geneigd ons met dat ego te vereenzelvigen en algauw gaan we denken dat we enkel en alleen uit die ik-persoon bestaan.

Veel genezers hebben ontdekt dat de ervaring van afgezonderdheid en beperktheid van de persoonlijkheid al vanaf de vroegste jeugd de oorzaak is van tal van problemen waarmee mensen worstelen. Voordat u hier belandde, had u echter al ervaringen opgedaan en ontmoetingen gehad op de fijnstoffelijke bestaansniveaus.

Die ervaringen straalt u uit met de energieën van uw aura. Sommigen kunnen ze zien in de vorm van prachtige kleuren, anderen in de vorm van beelden, en weer anderen bespeuren ze op manieren die moeilijk te verwoorden zijn. Spirituele genezing - voor de leesbaarheid laten we hier termen als gebedsgenezing, geestgenezing, paranormale genezing enzovoort achterwege - werkt met dit allesomvattende 'spirituele' aspect van ons wezen, dat naast het lichaam ook het bewustzijn, de geest en de ziel omvat.

Daarom hebben genezers het over de toevoer van genezende energieën aan lichaam, bewustzijn (mind) en geest (spirit). (De ziel is immers eeuwig en onveranderlijk.) Het bewustzijn is een functie van de geest-ziel.

Fragment uit: Helende Krachten

Auteur: Jack Angelo

Uitgever: Ankh-Hermes.nl

Bron: Aquariusage.coM

- Bron -

Aquariusage.coM

- Bron link -

http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=1880&read=1

Lees meer...

Helende ademhaling

 

 
Je staat er niet bij stil, maar we halen zo’n 25000 keer per dag adem. Met elke ademhaling gebruiken we ongeveer 1 liter lucht.
Onze ademhaling is essentieel om ons organisme gaande te houden. 90% van de stoffen die dagelijks nodig zijn bestaat uit zuurstof. De resterende 10% halen we uit ons voedsel. Denk maar na: we kunnen een week zonder voedsel, een paar dagen zonder vocht. Maar zonder zuurstof leggen we binnen 4 minuten het loodje.
Daarnaast heeft zij een reinigende functie. 70 % van je afvalstoffen worden via de ademhaling uitgescheiden. De huid, darmen en nieren zorgen voor de overige 30 %.

Uit verschillende klinische studies is gebleken dat een oppervlakkige ademhaling het lichaam doet verzuren, waardoor het een broedplaats wordt voor ziekten.
Het constante zuurstof tekort maakt dat verteringsprocessen onvolledig verlopen en er meer afvalstoffen en toxinen ontstaan die op hun beurt slechter kunnen worden afgevoerd. Zenuwen geleiden prikkels slechter waardoor je mentaal en psychisch minder helderheid ervaart. Het afweersysteem vertraagt en verzwakt door de overvloed aan gifstoffen. Doordat de doorbloeding verslechterd degenereren de organen. Veroudering vindt sneller plaats. Constante vermoeidheid, prikkelbaarheid, slecht slapen, depressie, oprispingen, winderigheid, duizeligheid, krampen, hartkloppingen, vale huid en verslechterde visie zijn de eerste symptomen.
Klinische studies hebben echter ook aangetoond dat zuurstof een regenerend effect heeft. Door de zuurstofaanvoer te optimaliseren kunnen veel klachten verbeteren of zelfs verdwijnen.

De oorzaak van een verkeerde ademhaling vinden we in stress. Denk aan de overvolle agenda’s, de prestatie gerichtheid, persoonlijke en psychische problemen. Hierdoor is ons lichaam in een constante staat van overleving. De hormonen die vrijkomen in deze situatie beïnvloeden de manier van ademhaling en hartslag. Spieren spannen zich waardoor de beweging van de ademhalingsspieren word belemmerd. Alle aandacht is gericht op het stress moment. Helaas volgen die momenten zich zovaak op dat het lichaam krijgt geen tijd om te recupereren en te ontspannen. Daarnaast bewegen we steeds minder waardoor de longen niet meer gestimuleerd worden om diep adem te halen. Omdat we veel binnenshuis vertoeven en de lucht daar vaak meer vervuild is dan buiten, neemt het lichaam daar zo min mogelijk zuurstof op om zich tegen de gifstoffen te beschermen. En zo wordt de oppervlakkige ademhaling een tweede natuur waardoor we maar 10% van de totale capaciteit van onze longinhoud gebruiken.

Door aandacht aan je ademhaling te besteden kun je de neerwaartse spiraal doorbreken.
Ademhalingsoefeningen die er op gericht zijn om diepe en langzame buikademhaling toe te passen verlagen de bloeddruk, verbeteren de circulatie, ontgiften het lichaam, versterken het immuunsysteem en reduceren emotionele en psychische stress.
De optimale ademhaling geeft helderheid omdat neuronen nieuwe paden in je hersenen kunnen creëren. Op cellulair niveau word de stofwisseling geoptimaliseerd.
Een grappig weetje: De olifant heeft de langzaamste en diepste ademhaling. Zij leeft ook het langst.

Deze kennis is niet nieuw. Yogi weten al eeuwen welke effecten de ademhaling op het lichaam hebben. In de Yoga vinden we dan ook een scala aan ademhalingoefeningen die helpen het lichaam optimaal te functioneren. Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan de houding van het lichaam en ontspanning.
De belangrijkste aanwijzingen voor een buikademhalingsoefening zijn:
Zorg voor een rechte rug en ontspannen schouders.
Adem door je neus. Uitademen kan door je mond, wat resulteert in een ontspannen kaak.
Vul je longen met lucht als een emmer. Zet je buik iets uit zodat je diafragma kan zakken. Verwijd je ribbenkast van onder naar boven. De schouders blijven ontspannen.
Adem in een ritme van 4 – 2 – 4. (inademen, vasthouden en uitademen)
Bij de uitademing ontspan je de ribbenkast en aan het eind trek je iets de buik in om de resterende lucht te laten ontsnappen.
Als je deze oefening met regelmaat doet, zal de buikademhaling weer een tweede natuur worden met alle voordelen van dien. Gedaan voor het slapen gaan bevorderd het de nachtrust.
 
gezien bij willie
Lees meer...
Oefening voor bescherming van je energie en/of ter voorkoming van vervuiling.
 
In het begin van deze oefening is het het beste deze heel bewust uit te voeren.
 
 Als je deze oefening al een langere periode doet zul je zien dat het vanzelf gaat als het nodig is.

Ga ergens rustig zitten waar je niet gestoord wordt voor min 15 minuten.  In het begin is zeker de tijd die ervoor nodig is, langer mag natuurlijk ook.

Zet je voeten plat op de grond en leg je handen op je dijen. Sluit je ogen en richt je aandacht op je ademhaling.
 
Visualiseer een lichtbol boven je hoofd en laat een straal licht vanuit de bol naar je hoofd vertrekken.
 
Laat deze straal langs je ruggengraat naar je stuitje gaan om van daaruit naar het middelpunt van de aarde te gaan.
 
Als deze straal het middelpunt van de aarde heeft bereikt dan laat je de straal terugkomen via je voeten langs de voorzijde van je lichaam naar de lichtbol boven je hoofd.
 
Laat de energie op deze wijze zo lang stromen tot dat je voelt dat je rustig wordt.
 
Blijf zo een tijdje rustig zitten en geniet.
 
Visualiseer dan spiegels rondom jou met de spiegelende kant naar buiten gericht, tracht ze een tijdje daar te houden.
 
Heb je moeite met het visualiseren hiervan weet dan dat ze daar zijn zonder ze echt te zien.

Als je het gevoel hebt dat het genoeg voor je is, sluit dan rustig af zoals je gewend bent te doen en wees dankbaar voor de ontvangen beschermende energie die je gekregen hebt.

Lees meer...   (1 reactie)
Bewust Ademhalen
 
 
Om gezond te blijven is ademhalen van cruciaal belang.
Overal om ons heen bevinden zich helende energieën
die een healer kan kanaliseren
en uit zijn handen naar ongezonde plekken of plekken die energetisch uit balans zijn in het lichaam kan sturen.
Deze energieën kun je ook met bewust diep ademhalen binnen krijgen en als je soms even een half uurtje de tijd neemt om bewust adem te halen tot in je buik,
adem je helende energieën in,
 die de verstoorde plekken in het lichaam opzoeken.

Waarom je dit het best bewust kan doen en er de tijd voor kan nemen is omdat niet elke ademtocht even gezond is.
Op een plek waar je je niet prettig voelt of waar veel negatieve energieën aanwezig zijn, bijvoorbeeld van anderen,
haal je weer energetisch "vervuilde" lucht binnen.
Daarnaast halen mensen vaak heel oppervlakkig adem en ademen ze zelden door tot in de buik.

Je kan hiervoor op een prettige plek in huis
of buiten gaan zitten en bewust de kalmte in jezelf opzoeken.
Je kan dan de eventuele negatieve belevenissen van die dag van je af zetten en "wegblazen" en daarvoor in de plaats schone energie inademen.
Je zal merken dat je je langzaam lekkerder gaat voelen.
Je zou dit goed kunnen combineren met mediteren.

Negatieve energieën in je lichaam kan je herkennen aan een zwaar gevoel op bepaalde plekken in je lichaam.
Dat betekent dat er een hinderlijke opeenhoping van energie is die letterlijk zwaar aanvoelt.
Je zal merken dat die energieën op een gegeven moment los zullen laten wanneer je een tijdje op deze manier ademt.
Bovendien zal je merken dat die zware plekken steeds normaler en lichter gaan aanvoelen.

De negatieve energieën kunnen naar verloop van tijd steeds vaster gaan zitten en een energetische disbalans opleveren omdat die delen van het lichaam verstoken zijn van de normale energie en die normale energie die plekken niet kan bereiken.
Hierdoor kunnen mensen energetisch vastlopen en gemakkelijker ziek worden omdat
 die plekken verzwakt raken en belast zijn.
Met deze manier van ademhalen voorkom je dat negatieve energieën zich vast gaan zetten.
 
 
Meditatie
 
Meditatie is een eeuwenoude vorm
om het denkproces even te staken.
Even de dingen van alle dag te laten voor
 wat ze zijn en met het innerlijk zelf bezig te zijn.
We worden in dit leven voor een groot deel geleefd en komen met frustraties, haast en soms met stress in aanraking.
We krijgen veel impulsen,
zeker tegenwoordig met de televisie en de computer.
Dit jachtige bestaan vraagt soms om bezinning, een rustpunt in onszelf en de noodzaak de alledaagse beslommeringen even achter ons te laten en om één te worden met ons innerlijke rustpunt, de ziel.

Meditatie is een soort diepe rust, waarin alleen het nu telt en waarin nadenken even geen rol speelt.
Het kost enige oefening om zo ver te komen dat je ook werkelijk alleen het nu voelt en niet meer nadenkt.
Soms kan de stilte die bij meditatie komt kijken bijna pijn doen aan je oren omdat we dit gewoon niet gewend zijn.
Door het tijdelijk kunnen distantiëren van onderwerpen waar we door de dag heen mee bezig zijn en over piekeren, is het vaak zo dat men na een meditatiesessie het veel makkelijker vindt om een oplossing te vinden voor een probleem
waar men al heel lang mee rondloopt.
Soms vallen je ook oplossingen in tijdens meditatie
 waar je niet aan had gedacht en die zo simpel lijken.
Ons lichaam heeft eten, drinken en slaap nodig en als we daar niet aan tegemoet komen functioneren we niet langer optimaal.
Ditzelfde geldt voor de geest,
de geest heeft ook onderhoud nodig.
Ten dele krijgt de geest dit door onze nachtrust en verwerken we tijdens onze dromen wat er overdag op ons afkomt.

De geest heeft echter meer nodig en meditatie is een ideale vorm om de geest het onderhoud te geven dat hij nodig heeft.
Het is ook een goede manier om de dag beter door te komen en meer uitgerust met de dingen van alle dag bezig te zijn.
Ik zal hier aan de hand van een vorm van meditatie die ik vaak gebruik, uitleggen hoe een meditatie in zijn werk gaat.
Bij deze meditatie kun je gewoon op een comfortabele stoel gaan zitten en je voeten op de grond zetten.
Je hoeft dus niet in de lotuszit te gaan zitten op een matje.
Je probeert je hoofd bewust leeg te maken
 van alle gedachten die je bezig houden.
Als dit niet lukt en je blijft ergens over piekeren,
schrijf je deze onderwerpen even op een vel papier en beloof jezelf daar na de meditatie aandacht aan te besteden.
Het kan heel prettig werken om een wierook aan te steken.

Je probeert je voor te stellen dat je energie uit de aarde
haalt die je voeten in eerste instantie vullen.
Hier blijf je je net zo lang op concentreren
tot je voeten beginnen te tintelen en warm worden.
Vervolgens trek je die energie door naar je knieën en wacht tot ook je onderbenen en knieën tintelen en warm zijn geworden.
Hierna trek je de energie door via de bovenbenen naar je liezen.
Daarvandaan richt je je energie op je staartbeen (stuitje) en stelt je voor dat je vanuit je staartbeen een energiebundel terug in de aarde laat vloeien en je zo verankert met de aarde.

Vervolgens ga je via het heiligbeen de energie, werveltje voor werveltje, door je rug laten vloeien
 tot je nekwervel ter hoogte van je schouders.
Als je hele rug gloeit en tintelt stuur je de energie via je schouderkapsels door je armen in je handen.
Het kan prettig zijn je handen met de handpalmen
 naar boven op je knieën te leggen.
Vervolgens laat je de energie door al je nekwervels over je schedel lopen, over je oren, je kruin en via je kruin probeer je je open te stellen voor de kosmische energieën die er zijn.
Nu heb je dus via je voeten en je staartbeen stevig contact met de aarde en via je kruin met de kosmische energieën die je ziel en geest de energie geven die ze nodig hebben.
Als je heel gevoelig bent of het voelt naar om je kruin open te stellen voor de kosmische impulsen
kun je je kruin ook gewoon gesloten houden.
Dit is vooral aan te raden voor mensen die problemen met paranormale gevoeligheden hebben en die daar nog niet mee hebben leren omgaan.
Voor die mensen kan het teveel worden
om de kruin open te stellen.

Vervolgens laat je de energie via het voorhoofd, de wenkbrauwen, de ogen, de neus,
de mond en de hals naar een punt onder het sleutelbeen op het midden van de borst gaan en laat de energie daar even aanzwellen. Als dit punt op de borst flink gloeit laat je het via de borst naar de buik en de onderbuik weer samenkomen met de energie die je via je staartbeen de aarde in voert.
Deze energiebundel vanuit je staartbeen heet aarddraad.
Nu zit je in volledige meditatie.
Als je je nu nog onrustig voelt of ergens pijn hebt probeer je die pijn of onrust via je aarddraad de aarde in te laten vloeien.
Je merkt dan ook dat daar een soort zuigende kracht vanuit gaat.
De aarde belast je niet met deze dingen,
 de aarde is in staat deze dingen te reguleren.
Als je helemaal leeg bent kun je je nog even concentreren op het punt op je borst waar je net de energie liet aanzwellen en probeert je via visualisatie voor te stellen dat je daar vanuit een energiebaan om je lichaam trekt.
Deze dient nu als je beschermlaag en je zit als het ware in een soort cocon en bent veilig in je eigen meditatie.
 
Vanuit deze toestand waar je nu in gekomen bent kun je proberen even nergens aan denken en eerst tien minuten en later een kwartier of een half uur in meditatie verblijven.
Je zult het steeds langer kunnen volhouden en steeds makkelijker in meditatie kunnen komen.
Niet iedereen kan meteen een volledige meditatie bereiken,
dit vergt training.
Waarschijnlijk kom je steeds een stapje verder
 met de energieën aanleggen.
De stappen die ik heb aangegeven
kun je in het begin ook voor een deel bereiken.
De meditatie tot en met de energie via je stuitbeen naar de aarde brengen is al heel handig als je je even niet lekker voelt of teveel aan het piekeren bent.
Je hoeft niet helemaal in meditatie te zijn om toch negatieve energieën al via de aarde te kunnen filteren.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl