Welkom op Healing
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
 
  

  

 

 

 

              Mijn Forum
    

Ammi Shaddai,

 

 

Onderstaande vertaling is slechts een excerpt van 12 pagina’s Australisch Engels. We hadden het idee dat onze beheersing van het Engels redelijk was, totdat we de berichten van Mila kregen. Dit Engels heeft net zo weinig met Brits Engels of Amerikaans Slang gemeen is als Zuid Afrikaans met Algemeen Beschaafd Nederlands….

 

 

Wij zijn al enige jaren bezig met de Taal van Licht, dat is ook de reden waarom wij deze artikelen ontvangen en soms vertalen. We lezen ze en selecteren af en toe stukken tekst die echt verspreid moeten worden. Dit keer willen wij van Assayya een boompje opzetten over bomen…

 

 

Het Rijk der Wilgen.

 

Geliefden, vandaag richt het Rijk der Wilgen zich tot jullie. Wij zijn door alle tijden heen zeer geliefd geweest in Japanse tuinen. De zacht wiegende bladeren van ons Rijk gaf een ieder die de tuin betrad een gevoel van Vrede. Weet je waarom? Wij bevatten de frequentie van Vrede binnen de Taal van Licht in het Rijk der Bomen. Elke soort plant of boom heeft een speciaal doel in verband met de Tonen der Schepping, net als de droom die wij koesteren voor de streek waarin wij leven.

 

 

Mila heeft in haar ‘Taal van Licht & Kruiden’ de frequenties van het Rijk der Kruiden samengevat. Via de kruiden wordt elke ‘Toon’ van de ascenderende taal die elke soort gekozen heeft te belichamen ondersteund. Het is niet alleen mogelijk de voordelen van die frequenties te verkrijgen door kruiden tincturen te gebruiken, maar ook door ze gewoon in de tuin te planten. Hierdoor verkrijgt men de energie en de trilling die nodig zijn om te ascenderen.

 

 

Frequenties.

 

Bomen bevatten eveneens frequenties die verband hebben met de Taal van Licht.

 

Het Rijk der Naaldbomen herbergt de frequentie van Vergeving. Vergeving is de basis van Ascensie en als er geen vergeving is, kan men niet voorbij een bepaald mechanisch rotatieveld evolueren. Vergeving is tevens de eerste noot op de toonladder van de Taal van Licht.

 

 

Een naaldboom, van welke soort dan ook, in de tuin zal ons helpen herinneren dat we dienen te vergeven, en rancune, grief, verbolgenheid, wrevel, haat of tegenzin los te laten. Door een oud naaldwoud lopen is zeer leerzaam voor hen die Volledige Vergeving als les hebben. In het Rijk der Mineralen heeft de Roze Kwarts deze taak op zich genomen.

 

 

Het Rijk der Sequoia herbergt wat we in de Taal van Licht “Droom” zouden noemen. Het Droom symbool in de Taal van Licht herinnert ons er aan om een bewuste intentie neer te zetten, alvorens die droom waar te maken in de fysieke werkelijkheid. Wie een Sequoia in de tuin plant of als kamerplant houdt zal hulp ontvangen bij het weven van dromen. Een bezoek aan een oud Sequoia woud verschaft een Poort naar de leegte van oneindig potentieel of mogelijkheden.

 

 

Ceders bevatten de frequentie van ‘Eer’ in de Taal van Licht. Vele ingewijden hebben moeite met Eer. Niet voor anderen, maar veelal voor zich zelf. Indien men zich zelf niet eert, kan men geen meesterschap hierover verkrijgen. Je kunt anderen pas eren als je zelf en je eigen behoeften eert in de dans van het Leven.

 

Ceders helpen ons om de lessen die met Eer gepaard gaan in eigendom te nemen, teneinde in die energiestroom mee te kunnen gaan.

 

 

We kunnen uiteraard oude Ceder wouden bezoeken om ons voor Eer te openen, met het doel gemeenschappen (zusterschap/broederschap) op te bouwen en relaties tussen groepen mensen te bevorderen. Dit geliefden is de betekenis van die ene regel uit dat meest geciteerde en minst begrepen boekwerk: “Gaat heen en vermenigvuldigt u…” ArjunA

 

 

Men vond in vergeten tijden enorme cederwouden in de buurt van vredelievende volkeren en in Eenheid levende beschavingen, en er is hierover veel opgeslagen in de Akasha van het Rijk der Ceders.

 

 

Gombomen als Eucalyptus bevatten de frequentie van Eenheid in de Taal van Licht. Eenheid is een staat van Bewust Zijn waarin het grootste goed van allen

 

hoger wordt aangeslagen dan het individuele welzijn.

 

Het is Eenheid dat in meesterschap genomen dient te worden, wil Terra of Moeder Aarde volledig ascenderen in de Droom van de Grote Centrale Zon. Dat geldt evenzeer voor de mens! Een gomboom in de tuin bevordert het leren leven in Eenheid volgens de Taal van Licht.

 

 

Waarheid.

 

Bamboe en palmbomen bevatten de frequentie van Waarheid in de Taal van Licht. Het planten van palmbomen of bamboe, of het houden van kleineren versies van deze soorten als kamerplant helpt mensen hun eigen waarheid te herinneren. Het is opmerkelijk dat kleine bamboe planten nu op, vooral op deze eilanden (Hawaï) populair zijn als geschenk, omdat ze in Aziatische culturen gezien worden als geluksplanten. Deze populariteit kan echter in werkelijkheid ook de wens vertegenwoordigen om terug te keren naar een staat van waarheid bij de mensen.

 

 

Espen, berken en ficussoorten bevatten de frequentie van ‘Hoop’ in de Taal van Licht. Espen en/of berken in de tuin of een ficus in de kamer brengt de mens een nieuwe energiestroom die ons boven een depressie uit tilt. Een diepe depressie kan het gevolg zijn van loslaten van heftig voorouderlijk karma. De bomen in de tuin of de ficus in huis herinneren ons eraan dat er nog hoop en vreugde is.

 

 

De Bengaalse Ficus bevat de frequentie van heimelijkheid/onopvallendheid in de Taal van Licht. Deze bomen helpen ons voort te gaan op het Pad van Ascensie, wanneer wij fysiek, mentaal of emotioneel uitgeput zijn . Mila wandelt vaak tussen deze ficussen op Oahu en in het Queen Kapiolani Park als ze het nodig vindt om zich zelf op te laden opdat ze haar Levensreis kan vervolgen

 

 

 

Acacia’s bevatten de frequentie die geassocieerd wordt met de “Levensadem” in de Taal van Licht. Ingewijden leren de Bewuste Adem in eigendom te nemen. Hiermee ademt men de zuurstof die ons etherisch lichaam loslaat in, en ademt men het koolzuur uit dat het etherische lichaam nodig heeft. Dit creëert de eerste stappen naar een zelfonderhoudend systeem waarvan men zich kan voorzien tussen de fysieke en onstoffelijke rijken. Acacia’s in de tuin zullen ons helpen de Bewuste Adem meester te worden.

 

 

Alle bloesemende bomen herbergen tevens frequenties die ons helpen met het leren van de Taal van Licht. Er zijn veel bloesemende bomen die tot ons willen spreken, en Mila blijft onze stem volgens haar contract met het Rijk der Planten.

 

De bomen houden van Mila en van een die op Pad is naar thuis. Alleen wanneer jullie in menselijke vorm ascenderen, kunnen wij ook in onze vorm ascenderen. Weet je lieverds, het is de volledig bewuste soort als de mens die de evolutie naar Thuis kan volbrengen.

 

 

De reden van al onze berichten aan de mensheid is dat wij een groter begrip over de evolutie willen bevorderen, en om onze zegeningen aan te bieden. Wanneer er steeds meer mensen ascenderen, kunnen we allemaal naar Thuis gaan, naar de Droom van de Grote Centrale Zon.

 

 

Esdoorn bevat de frequenties van “vrijheid” in de Taal van Licht. De Esdoorn helpt ons de Toon van Vrijheid meester te worden, waardoor we bevrijd worden van karmische verbindingen, we allen in de Wind van Verandering zullen dansen. Als je nu geen tuin hebt, kun je natuurlijk ook esdoornsiroop gebruiken bij je ontbijt.

 

 

Fruitdragende planten en bomen bevatten de frequentie van ‘Vastberadenheid’; een tweevoudige toon in de Taal van Licht. Deze planten en bomen in de tuin, maar ook het eten van biologisch fruit en groenten uit eigen tuin verschaft natuurlijke vastberadenheid om te ascenderen. De aldus verkregen vastberadenheid is zowel energetisch als fysiek van aard.

 

 

Jullie weten dat groenten en fruit ons vitamines en mineralen verschaffen die nodig zijn om een kristalijne biologie te vormen, maar ook spijsvertering bevorderende middelen die oude weefsels in ons fysieke voertuig helpen afbreken. Mila zal op tijd informatie van ons krijgen over het creëren van een zelfonderhoudende tuin die zichzelf bemest. We verwachten die informatie deze zomer te geven, want Mila heeft nu meer tijd om te schrijven.

 

 

Notenbomen bevatten over het algemeen de frequentie van “Onvoorwaardelijke Dienstbaarheid”; een tweevoudige toon in de Taal van Licht. Notenbomen in je tuin of gewoon noten eten geeft ons inzichten hoe we Dienstbaar kunnen zijn aan Moeder Aarde en alles wat er leeft.

 

 

Dit soort Dienstbaarheid is een staat van Zijn, waarin ons leven is toegewijd aan de Verrijzenis/Ascensie van Al dat Is. Mila en Oa zijn uitstekende voorbeelden van Dienstbaarheid aan Al dat Is, omdat al hun activiteiten op een of andere wijze de Ascensie van Al dat is dienen. Allengs, als meer mensen volledig bewuste biologie meester worden, zal de mensheid terugkeren naar een staat van dienstbaarheid aan Al dat is, en daar kijken alle Rijken der Materie reikhalzend naar uit…

 

 

Vrede.

 

Wilgen worden beschouwd als een deel van de familie uit het Rijk der Eiken. Eiken en Wilgen bevatten de frequentie van “Vrede” in de Taal van Licht. Vrede is een staat van ZIJN die optreedt wanneer de moleculen en de muziek die zij scheppen in harmonie zijn.

 

 

Mensen zijn tegenwoordig in een staat van onvrede en disharmonie. Dit is te wijten aan hun eigen wrange moleculaire ‘muziek’ Deze wrange, disharmonieuze muziek dankt de mensheid aan een DNA vermenging die al dissonant was, en voortkwam uit twee verschillende scheppingen die inherent in strijd zijn met zich zelf. Toen de mensheid werd samengesteld uit de twee strijdige sets DNA, ging interne vrede voor de soort mens (in onze werkelijkheid) verloren.

 

 

Hierna volgt een uitgebreide uitleg over het ontstaan van de mens uit de laboratoria der Anunnaki. Geliefden, dat is een stokpaardje van ArjunA, en er is al veel over geschreven op onze site. Dus hier stopt onze Dienstbaarheid…

 

 

We kunnen jullie alleen maar oproepen te ontwaken uit de Droom die we het Leven noemen. We kunnen jullie alleen stimuleren te leren denken, spreken en handelen vanuit je eigen Ziel.

 

Wordt een levende meditatie, leer te fungeren op Alfa niveau. Vorm Licht Cirkels, Meditatiegroepen en Spirituele Kringen, bundel je Licht, Liefde en Kracht.

 

 

We kunnen jullie alleen maar enthousiasmeren om een Levend Licht te worden, Steden van Licht te scheppen en bovenal je te herinneren wie je werkelijk bent.

 

Nu alles wat verborgen was aan Licht komt, kunnen we alle wereldlijke en kerkelijke leiders ter verantwoording roepen. Het is onze plicht om weer Mens te worden in alle Zuiverheid en Schoonheid die we oorspronkelijk uitstraalden.

 

 

Geliefden, we zijn te lang bedrogen. We hebben te lang alles als zoete koek geslikt. En we worden met alle mogelijke middelen sluimerend, dus onwetend, gehouden. Kijk uit voor de Chemtrails, zet je tv vaker uit, en kijk hoe je bewustzijn je naar lekken leidt waar jij en jouw verborgen Licht tot ware manifestatie kunnen komen.

 

 

Ga op zoek naar middelen om je Ware, Hogere Zelf te integreren, en de missie van je ziel te volbrengen. Ontdek welke van de twaalf levenslessen je als ziel hebt meegenomen, en of dit matrices zijn dan wel stempels. Word wakker en ontdek wie je werkelijk bent. Leef voorbij de beperkingen van het schrift, lees die woorden met ogen die kunnen zien…

 

 

De bijbel kan terug gebracht worden tot slechts 4 woorden die in Waarheid en Schoonheid niet zijn te evenaren: “Ook jij bent God.”

 

 

We vouwen onze vleugels in Licht & Liefde om je schouders,

 

 

Eyeh Asher Eyeh.

 

 

Alle artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: © ArjunA – www.assayya.com

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl